m

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

SZKOLENIE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI


 

10 kwietnia 2019 odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli "Jak pracować z uczniami nad przeciwdziałaniem dyskryminacji".

Szkolenie prowadzili trenerzy Mobilnej Akademii Młodych Orłów pan Andrzej Konwiński i pan Wojciech Morka.

Celem pracy szkoleniowców było budowanie otwartości oraz gotowości do przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację. Podczas szkolenia rodzice i nauczyciele otrzymali materiały, które zostały szeroko omówione przez trenerów.

CO ZAWIERA ZESTAW MATERIAŁÓW?

Trzy bloki tematyczne:

I. Wprowadzenie – budowanie podłoża pod współpracę w zespole/drużynie

II. Budowanie świadomości i wiedzy nt. zjawiska stereotypizowania oraz uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia

III. Reagowanie na dyskryminację 

W zestawie zamieszczono siedem aktywności, które mogą być wykorzystane w trakcie treningu piłkarskiego lub jako edukacyjne wydarzenie towarzyszące treningom. Część z nich wprost porusza temat równości i antydyskryminacji i została oznaczona jako wariant z „antydyskryminacją wprost”. Pozostałe aktywności nie odnoszą się wprost do tematu (z zaznaczeniem, że to wariant bez „antydyskryminacji wprost”). W każdym bloku zamieszczono propozycje aktywności krótkich, do przeprowadzenia niejako „przy okazji” w trakcie treningu i aktywności rozbudowanych, wymagających oddzielnie przeznaczonego czasu.

 

CZEMU TO MA SŁUŻYĆ?

Materiały pozwalają przeprowadzić aktywności, dzięki którym zawodnicy i zawodniczki:

>> znają i rozumieją zjawisko dyskryminacji

>> przejawiają niezgodę na dokuczanie i dyskryminację (słowną) w drużynie

>> znają sposoby reagowania na dyskryminację

Zaproponowane ćwiczenia mają pomagać zawodniczkom i zawodnikom funkcjonować w grupie, oraz rozwijać się jako zespół i indywidualnie. Osoby o wzmocnionym poczuciu wartości i czujący się bezpiecznie w grupie potrafią dawać sobie wsparcie rówieśnicze, angażować i mobilizować się wzajemnie, nie tracą energii i uwagi na walkę z dyskryminacją i dokuczeniem. Dzięki temu wzrasta spójność grupy, zminimalizowane zostają tarcia i konflikty. Przekłada się to na atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy i osiąganiu lepszych wyników. 

JAKIE AKTYWNOŚCI ZAWIERA ZESTAW MATERIAŁÓW?

Większość zaproponowanych aktywności wykorzystuje przestrzeń, ruch i zabawę po to, by można było je wpleść w trening piłkarski (wyjątkiem jest rozbudowane ćwiczenie o reagowaniu na dyskryminację). Aktywizujące metody grupowe są punktem wyjścia do przemyśleń i rozmów na tak trudne tematy, jak dyskryminacja i wykluczenie. Dlatego ważne jest, by poza samą aktywnością ruchową przeprowadzić całą sekwencję aktywności: łącznie z odsłuchaniem refleksji, wniosków i przekazaniem elementów wiedzy po ćwiczeniach. 

JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW?

Zaproponowane aktywności można wykorzystywać:

>> oddzielnie, jako pojedyncze ćwiczenia lub sekwencyjnie, jako serię zajęć budujących postawę, wiedzę i umiejętności

>> wpleść w trening lub przeprowadzić oddzielne zajęcia

 >> tak, jak podano w scenariuszach lub po indywidualnych modyfikacjach

>> jako interwencję/reakcję na zauważone w grupie zachowania dyskryminacyjne lub jako prewencję, by budować kompetencje pozwalające przeciwdziałać dyskryminacji

wstecz